ISTORIC

 

 

ACTUALITATE

HOME

Actualitate

Azi, EST COMPANY ROM este o societate de 7000 mp. cu 250 de angaja??i. Este cunoscut?? pe pia???? ca produc??tor ??i furnizor de produse de calitate ??n domeniul lenjeriei, corsetariei, costumelor de baie ??i a articolelor de ??mbr??c??minte u??oar??. Furnizeaz?? servicii complete ??n parteneriat at??t pentru realizarea colec??iilor, c??t ??i pentru confec??ionarea articolelor (modele, prototipuri, documenta??ii tehnice, analiza timpilor necesari, controlul materialelor, croire, confec??ie, livrare).

 

Compania este prezent?? pe platforma BSCI (Business Social Compliance Initiative) care analizeaz?? probleme sociale legate de calitatea ??i siguran??a produselor ??i a muncii, situ??ndu-se ??n ultimii 10 ani ??n TOP 3 pe plan regional.

Compania se bucur?? de o mare flexibilitate datorit?? personalului calificat, informatiz??rii ??i capacit????ii sale de a-??i varia produc??ia. Poate gestiona at??t produse complexe de ??nalt?? calitate cu cantitate mica per model, c??t ??i produse de mas?? ??n cantit????i mari.

Clien??ii vor fi satisf??cu??i de calitatea produselor ??i de timpii de livrare.

EST COMPANY Rom este produc??tor DE CONFEC??II U??OARE SPECIALIZAT ??N LENJERIE INTIM?? ??I COSTUME DE BAIE.

COMPANIE

PRODUC??IE

SUPORT

CONTACT

ANGAJ??RI

formular comand??

DAVID CORRAL